Үзүүлэх үнэтэй зүйлтэй биш, ярих сайхан түүхтэй амьдар!

Cara Alwill Leyba

Aялал - 1

2023.6-р сар (өдрөөр)

Төв аймаг, Мазушир хийд,
Богд Уул руу явган аялал

Aялал - 2

2023.7-р сар (өдрөөр)

Төв аймгийн Жаргалан сум,
Аглагийн хийд

Aялал - 3

2023.9-р сар (2 шөнө 3 өдөр)

Архангай аймгийн Тариат сум,
Тэрхийн Цагаан нуур