Хөгжлийн Дэмнэл

Онлайн сургууль

XAT Xолбоо

Зөгийчдийг Дэмжих төсөл

2022 - 2025


Хөгжлийн Дэмнэл ТББ нь хөдөө орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий XAT (Хамтын Ажиллагааны Тусгал ) хөтөлбөрийнхээ хүрээнд зөгийн аж ахуй эрхлэгч хувь хүн, бүлэг, хоршоодыг дэмжих "Зөгийчдийг дэмжих төсөл" -ийг 2022 - 2025 он хүртэл хэрэгжүүлж байна.

Төсөлд хамрагдсан зөгийн аж ахуй эрхлэгчдэд зөгийн арчилгаа маллагааны дэвшилтэт технологийг эзэмшүүлэх замаар нэг бүлээс авах стандарт шаардлага хангасан зөгийн балны хэмжээг хоёр дахин хүртэл хэмжээгээр нэмэгдүүлэх чадавхийг олгоно.Хичээл заах багш


Дашзэвгийн Ууганбаяр

Зөгийн аж ахуйн технологийн сургагч багш

2019-2022: ЖАЙКА OУ-ын байгууллагын “Зөгийн аж ахуйн хөгжлийг дэмжих замаар орон нутгийн иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх төсөл” /BeeDep-MONGOL 2/-ийн ажилтан

2019 оноос: Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн дэргэдэх Зөгийн эрүүл мэнд, эм бэлдмэлийн судалгааны төвд судлаач

2016 оноос: Зөгийн аж ахуй эрхлэгч

2015-2018: ЖАЙКА OУ-ын байгууллагын “Зөгийн аж ахуйг дэмжиж үр ашгийг нэмэгдүүлэх төсөл” /BeeDep-MONGOL/-ийн ажилтан

2013-2015: Японы Хөдөө аж ахуй, JAICAF-ээс хэрэгжүүлсэн “Монгол улсын Зөгийн аж ахуйн хөгжил” судалгааны төслийн мэргэжилтэн

Судлах ном

Зөгийн aж aхуйн нэгдсэн гарын авлага

ЖАЙКА олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлсэн “Зөгийн аж ахуйн хөгжлийг дэмжих замаар орон нутгийн иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх төсөл” /BeeDep-MONGOL 2/ төслийн үр дүнд бий болсон энэхүү ном нь зөгийн арчилгаа маллагааны дэвшилтэт технологийг хөгжүүлэх замаар өндөр чанартай зөгийн бал үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх болон зөгийн аж ахуйн тогтвортой менежментийг дэмжих зорилгоор бүтээгдсэн болно.

дэлгэрэнгүй

Бүртгэл

Бүртгүүлсэн оролцогчид нэвтрэх

Тa төсөлд хамрагдaх сонирхолтой бол бүртгүүлнэ үү!


Таны бүртгэл 20 000 төгрөгийн хураамж төлснөөр баталгаажихыг анхаарна уу!


Бүртгэл хийснээс 24 цагийн дотор бүртгэлийн төлөвөө шалгаарай!

Хүйс:

info@demnel.org

89707289

www.demnel.org

www.xat.demnel.org